το όνομα που εγγυάται την

οικονομία

Προτεραιότητα μας είναι η ποιότητα και η ασφάλεια όλων των προϊόντων μας καθώς και η συνεχής εξέλιξη και εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας, ώστε να παρέχουμε αξιόπιστα προϊόντα τα οποία επιτυγχάνουν εξοικονόμηση καυσίμου κατά την χρήση τους με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία για τον χρήστη.

Βασικότερες αξίες μας είναι η οικολογική εταιρική και κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία.

Ατομικός Λέβητας Α++
Πετρελαίου - Αερίου

COMPACT

Ο πιεστικός χαλύβδινος λέβητας τριών διαδρομών καυσαερίων με τον σωστό υπολογισμό των διαστάσεων του φλογοθαλάμου, τον αριθμό και διάταξη φλογοαυλών και σε συνδυασμό με σύγχρονους καυστήρες μας προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης (πάνω από 94%) με την ελάχιστη κατανάλωση καυσίμων και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

ΛΕΒΗΤΕΣ

Επώνυμα Πιστοποιημένα

PELLET

Προϊόντα πιστοποιημένα, υψηλής ποιότητας και ιδανικών προδιαγραφών εξασφαλίζοντας τέλεια καύση με χαμηλό ποσοστό υγρασίας και παραγωγής τέφρας, χωρίς χημικά πρόσθετα. Για οικιακή κατανάλωση σε σόμπες και λέβητες καθώς και για επαγγελματική χρήση.

Μενού